Kategoria: Dziwna kraina sportu

ZBYT DOSKONAŁY SPRZĘT

Zbyt na dosko­nały sprzęt, — narty i wiązania  — zapewnia francuskim pro­ducentom/ogromna klientela krajowa i zagraniczna; Francuzi twierdzą, że sukcesy lub niepowodzenia rodzimych asów. zjazdo­wych mają na to znikomy wpływ. Dędajmy, że Francja, kraj wielowiekowej wspaniałej kultury, wygodnej cywilizacji i

NAWOŁYWANIE SPOTROWCÓW

Od silnych’ oczekuje się dziel­ności, od dzielnych i silnych ~ dobroci i pomocy słabszym. , Od bohaterów— poświęcenia. Sport przejął to dziedzictwo. Głoszą je fanfary olimpijskie^ . rzeźby, wiersze, publicystyka. W Polsce. rzecznikiem tego nurtu jest od lat Bohdan Tomaszewski; z

MOTYWACJA DOBREJ GRY

Motywacja-dobrej gry zapowiedziana .po-wizycie.w- >£ilesn , poczucie solidarności .z najciężej pracującymi wydaje się (jes _ nie uznać jej za hipokryzję) czymś nowym i niespodziewanym, zarazem czymś bardzo ważnym i pięknym.A jednak źródła tego są starsze, niż dzisiejsze okoliczności. Spor­towcy polscy,

POWOLNE ODKRYWANIE

We wczes­nej młodości sportowej myśli się głównie o klubowym trenerze.’ Trener jest ze mnie zadowolony, więc i ojczyzna jest ze mnie zadowolona. Potem odkrywa się jeszcze inne osoby. Są czasem ważniejsze ód trenera klubowego. Dysponują czymś więcej, o czym w po­czątkach

ROZDWOJENIE JAŹNI

Powstaje jakby rozdwojenie-jaźni. Jedno „ja” zapewnia, że talent, praca, wyniki muszą być wysoko nagradzane: tak np. jak nagradzani są artyści, czy sportowcy w innych  krajach. Drugie „ja” niespokojnie przymierza sportowe korzyści i przy- .wileje do gorzkiej prawdy: o’warunkach bytu dużej

TOTALNA OBOJĘTNOŚĆ

Prze­staje żywić kompleksy winy. Nieraz totalnie obojętnieje Bywa to wygodne czasem i dla jego: otoczenia. Ostatni okres obalił ten mur obojętności;’Rachunek sumienia nie ominął sportu. Padły gorzkie słowa i kazano się Tozliczac Dzis sport wydaje się znów kroczyć swoją odrębną

HARCERZ I SPORTOWIEC

Czy pamiętacie, jak zaczynał się każdy odcinek telewizyjnej Persji „Kolumbów”? Był tam mecz siatkówki rozgrywany gdzieś po drugiej stronie płotu, za którym toczyło się okup – cyjne życie przedmieścia Warszawy. Tuz obok patroli żandar­mów i gestapowskich łapanek, obok zbiedzonego, ^^moneg

BRAK POWŚCIĄGLIWOŚCI

Ten brak powściągliwości, picie, palenie, ta ociężałość fizyczna… Lęk o harcerstwo budziła także jego feminizacja. Nie dlatego, że aktywnych dziewcząt w tym ruchu’ było za dużo, ale chłopców za’mało. Harcerstwo przy tym jak gdyby miotało się pomiędzy liryzmem ogniskowej pieśni,

NOWA SYTUACJA

• Tę nową sytuację w,sporcie musieliby jednak rozważyć na szerszym tle społeczno-obyczajowym. Jest to tło wielce złożone., Każde uproszczenie zawiera ryzyko^ fałszu. Nakreślmy tu jedynie problem, bez szukania odpowiedzi.Przede wszystkim zauważmy,. że ; w bardzo wielu’ znanych nam kulturach, ludzie

BOHATER HOMERA

Bohater Homera wybiera to drugie: w ślad za nim czynią to. niezliczeni bohaterowie fikcji literackiej i realnego życia. Ale nie dotyczy to jedynie heroicznych postaci z historii wojen (takich, jak książę Jozet, który mógł przecież żyć jeszcze długo i zapewne

SZERSZY PROBLEM

Najpierw tylko wspomagającym, potem coraz bardziej niezbędnym -— nałogiem — zgubą wreszcie? Czyżby o tym.nie’ wiedzieli, nie mówiono im? Czyżby nie zależało im na zdrowiu, na  życiu? .Nie ułatwimy sobie zadania dyskutując o anabołikach w spor­cie bez próby spokojnej, pogłębionej

ROZLENIWIENIE

Rozleniwienie objawia się jeszcze inaczej: kiedy wybuchają .dyskusje o zbawieniu Polski i świata. Zobaczcie – sale w któ-i’ rych się owe dyskusje toczą, choćby na uniwersytecie; posłu­chajcie sympozjów na’temat świetlanej przyszłości polskiej kultury fizycznej i obejrzyjcie ośrodki owej kultury, w.sercu Polski.Okaże się,,